Vill du veta mer om JämtBrasilianska vänskapsföreningen?

Kontakta någon av oss i styrelsen:

Åter till medlemssidan     Tillbaka till sartsidan

 

Stryrelse         
Margareta Winberg   ordförande   070-510 07 47 
Mats Engman   kassör/webbmaster   070-329 21 02
Bertil Jakobsson   sekreterare   070-317 95 80
Per Åsling   ledamot   0640-400 91 
Siv Gahlin   ledamot   073-052 46 77
Agneta Åstrand   ledamot   070-309 27 48 
Ersättare         
         
Mona Herrström       070-694 38 08
Elisabeth Sandler       070-659 00 62
         
Marianne Stålberg   hedersordförande   070-595 47 47
         

 

Bli Medlem

Du kan även nå föreningen via vår mailadress, mats.engman@telia.com