Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen har under många år arbetat med att stödja ett barn- och mödrahem, Abrigo Rainha Silvia, utanför Rio i Brasilien. Verksamheten vid Abrigo leddes under många år av tidigare svenske sjömansprästen Stefan Martinsson som fortfarande är aktiv. Svenska kyrkan är också engagerad i verksamheten.
Hemmet ger boende, stöd och skydd till utsatta ensamstående kvinnor och barn. Man har förskola för barnen, mödra- och hälsovård och olika yrkesutbildningar för kvinnorna. Även en verksamhet för ca 60 ungdomar från fattiga hem. De medel som  Jämt-Brasilianska föreningen bidrar med går oavkortat till lön för den specialistsjuksköterska som numera, tack vare föreningens bidrag, arbetar på Abrigo.
Jämt-Brasse hade den 22 april årsmöte under ledning av ord-förande Margareta Winberg. Mötet inleddes med parentation över vår avlidna hedersledamot Anders Nilsson. Sånggruppen ”Kristallen” under ledning av Christer Nyström bidrog med vacker sång och musik.
Margareta Winberg redovisade bl a de olika aktiviteter som skett under det gångna året för att samla in pengar till Abrigo. Det har varit medlemsmöten med lotterier, auktioner m m. Kyrkans församlingar har också bidragit.
Under mötet deltog Stefan Martinsson via telefon från Abrigo. Han berättade om nuläget och om ”vår” sjuksköterska som gör ett mycket gott arbete för hemmets mödrar och barn. Han berättade också om de grupper av ungdomar från fattiga familjer som Abrigo är engagerade i, hur man med relativt små medel kunde åstadkomma mycket bra. Efter den positiva redovisning som Martinsson lämnade beslutade årsmötet att föreningen skulle fortsätta stödja verksamheten.
Ordförande Margareta Winberg redovisade förslag till verksam-hetsplan för 2018. Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsplanen till handlingarna. Hon nämnde även tankarna på en ev medlemsresa till Brasilien och Abrigo.
Kvällen avslutades med kaffe och lotterier på skänkta vinster.

 

  

I december 1998 tog Abrigo emot en gravid flicka från den eländigaste slummen. I mars 1999, 3 dagar efter sin 13-årsdag födde hon en dotter, Michelle. I går uppe i det brasilianska höglandet tog Michelle studentexamen efter 3 års studier på en luthersk folkhögskola - där hon under nästa år går en univer-sitetsförberedande kurs.
Ett varmt tack till alla er som under åren stöttat Michelle.
Abrigo arb...etar långsiktigt för att ge unga kvinnor och deras barn stöd, för att genom dem förändra samhället. Tänk om alla ni som tror på långsiktigt arbete, ville tala med en vän om vad som kan uträttas genom långsiktigt givande och vad en slant per månad kan uträtta. Det finns så många som väntar på vår hjälp, tillsammans kämpar vi vidare!

   

 

 

 

 

  

   Följ oss även på facebook   Bli medlem klicka här

Aktuellt i föreningen och i Brasilien.

Årsmöte har hållits!

2018-05-04

Vårkänslor på Jämtbrasses årsmöte söndagen den 22 april, med hjälp av sångkören Christers kristaller! Via telefonkontakt gav Stefan Martinsson en positiv rapport från verksamheten på Mödra-/barnhemmet Abrigo Rainha Silvia. Vår förening tog därför beslutet att fortsätta bidra till sjukskötersketjänsten på Abrigot.
klicka här för att se lite från Christers Kristallers underhållning.

För att läsa protokollet från Årsmötet, klicka här.

Klicka på bilden nedan för att läsa om denna fantastiska historia.

2017-08-30

Karta & guide!

2011-03-29

En karta & guide över Brasilien finns nu under fliken länkar.klicka här för att komma direkt till kartan